EU sredstva

Operacija

Ponovni zagon proizvodnje z novimi izdelki in storitvami ob ohranjanju delovnih mest in dodatnimi zaposlitvami

Namen: 

V okviru operacije bomo investirali v dva nova stroja, stiskalnico in rezkalni stroj. Stiskalnica nam bo služila za stiskanje briketov, z rezkalnim strojem pa bomo lahko nadgradili izdelavo nožev. Obenem pripravljamo patent za novost na trgu in sicer za stiskanje odbrusa, predelavo odbrusa v legirni dodatek. Kot nov inovativni izdelek nam je prinesel zlato priznanje za Inovativnost 2020 pri Koroški gospodarski zbornici, izbran v septembru 2020.

Cilji: 

  • nakup novih strojev,
  • pričetek proizvodnje novega izdelka,za katerega smo v pridobivanju patenta in izboljšav na drugem novem izdelku,
  • ddvig tehnološke ravni proizvodnje, ki bo omogočala učinkovito rabo virov energije, materiala in snovi in prispevala k prehodu Slovenije v krožno gospodarstv,
  • ohranjanje delovnih mest,
  • dodatno zaposlovanje,
  • ponovni zagon proizvodnje,
  • zmanjšanje izpada prihodka iz časa COVID-19 epidemije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Image
Image

JAVNI RAZPIS ZA OKREVANJE IN ODPORNOST S PILOTNO-DEMONSTRACIJSKIMI PROJEKTI (JR DEMO PILOTI NOO)

Naziv PD projekta: »Inteligentni sistem prediktivnega spremljanja kakovosti komunalne pitne vode v realnem času«

Podjetje Ekstera d.o.o. je na javnem razpisu za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti uspešno pridobilo sofinanciranje za izvedbo projekta »Inteligentni sistem prediktivnega spremljanja kakovosti komunalne pitne vode v realnem času«.

Cilj projekta je razviti in uspešno demonstrirati prvi celoviti inteligentni on-line sistem za spremljanje, predvidevanje in upravljanje kakovosti pitne vode v realnem času

  • po celotnem distribucijskem vodovodnem sistemu/omrežju (od vodarne preko cevovodnega sistema do končnega uporabnika) 24/7,
  • z AI-podprto prediktivno analitiko zbranih podatkov v IoT oblačni platformi in s posebno aplikacijo za obveščanje končnih uporabnikov.

Trajanje projekta: 1.3.2023 - 28.2.2026

Vrednost projekta: 1.740.764,44 EUR

Vrednost sofinanciranja: 999.788,66 EUR

Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska Unija – NextGenerationEU. Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost (NOO).

Image

ReMaREFRACT

REuse of magnesium-based by-products and slags for refractory and construction materials with grounding into dust and sintering.

Ponovna uporaba stranskih produktov in žlindre iz jeklarske industrije na osnovi MgO s procesom drobljenja, dodajanja veziva in sintranja

Partnerji: Additio d.o.o., Ekstera d.o.o.

Cilj projekta ReMaREFRACT je ponovna uporaba stranskih produktov in žlindre iz jeklarske industrije na osnovi MgO, tako da se stranski produkti zdrobijo v prah z ustrezno granulacijo, odstranijo se ostanki ostalih materialov/nečistoč, doda vezivo, nato se stisne prah v nov izdelek (ali alternativno 3D-tiskanje keramike na osnovi prahu MgO) in sintra. Novi izdelki so lahko ognjevarni materiali, kot je opeka, različne keramike, ali pa tudi gradbeni materiali. Med študijo izvedljivosti in predstavitvijo projekta bodo razvite optimalne lastnosti izdelka in ustrezne aplikacije.

“Ta projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 v okviru projekta AMULET, financiranega v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 101005435.”

“This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme within the framework of the AMULET Project funded under grant agreement No 101005435”.
Natisni   E-naslov