EU sredstva

Operacija

Ponovni zagon proizvodnje z novimi izdelki in storitvami ob ohranjanju delovnih mest in dodatnimi zaposlitvami

Namen: 

V okviru operacije bomo investirali v dva nova stroja, stiskalnico in rezkalni stroj. Stiskalnica nam bo služila za stiskanje briketov, z rezkalnim strojem pa bomo lahko nadgradili izdelavo nožev. Obenem pripravljamo patent za novost na trgu in sicer za stiskanje odbrusa, predelavo odbrusa v legirni dodatek. Kot nov inovativni izdelek nam je prinesel zlato priznanje za Inovativnost 2020 pri Koroški gospodarski zbornici, izbran v septembru 2020.

Cilji: 

  • nakup novih strojev,
  • pričetek proizvodnje novega izdelka,za katerega smo v pridobivanju patenta in izboljšav na drugem novem izdelku,
  • ddvig tehnološke ravni proizvodnje, ki bo omogočala učinkovito rabo virov energije, materiala in snovi in prispevala k prehodu Slovenije v krožno gospodarstv,
  • ohranjanje delovnih mest,
  • dodatno zaposlovanje,
  • ponovni zagon proizvodnje,
  • zmanjšanje izpada prihodka iz časa COVID-19 epidemije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Image
Image

JAVNI RAZPIS ZA OKREVANJE IN ODPORNOST S PILOTNO-DEMONSTRACIJSKIMI PROJEKTI (JR DEMO PILOTI NOO)

Naziv PD projekta: »Inteligentni sistem prediktivnega spremljanja kakovosti komunalne pitne vode v realnem času«

Podjetje Ekstera d.o.o. je na javnem razpisu za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti uspešno pridobilo sofinanciranje za izvedbo projekta »Inteligentni sistem prediktivnega spremljanja kakovosti komunalne pitne vode v realnem času«.

Cilj projekta je razviti in uspešno demonstrirati prvi celoviti inteligentni on-line sistem za spremljanje, predvidevanje in upravljanje kakovosti pitne vode v realnem času

  • po celotnem distribucijskem vodovodnem sistemu/omrežju (od vodarne preko cevovodnega sistema do končnega uporabnika) 24/7,
  • z AI-podprto prediktivno analitiko zbranih podatkov v IoT oblačni platformi in s posebno aplikacijo za obveščanje končnih uporabnikov.

Trajanje projekta: 1.3.2023 - 28.2.2026

Vrednost projekta: 1.740.764,44 EUR

Vrednost sofinanciranja: 999.788,66 EUR

Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska Unija – NextGenerationEU. Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost (NOO).

Image

Natisni   E-naslov