Ekologija

Smo podjetje, ki se ukvarja s trgovino, proizvodnjo in storitvami na področju odpadkov. Naše izkušnje segajo nazaj v leto 2009, tako da poznamo trend razvoja opreme in storitev na področju podjetij, pri katerih nastajajo odpadki in podjetji, ki se ukvarjajo z odpadki. Na podlagi tega vam lahko ponudimo najboljšo rešitev. Naša vizija je svojega poslovnega partnerja spoznati in se mu individualno posvetiti, saj lahko na podlagi osebnega odnosa in več informacij kar se da najdemo najboljšo rešitev za odpadke.

Povzročitelji odpadkov

Zbiralci odpadkov

Predelovalci odpadkov

Odpadki

Podjetje je specializirano za vse vrste odpadkov ne glede na to ali ste povzročitelj, zbiralec ali predelovalec odpadkov. Odpadki so del našega življenja, naše podjetje pa vam pomaga, da odpadek ni nadloga. Z nami in našimi storitvami ravnanje z odpadki postane kvalitetnejše, narava pa nam je ob tem še posebej hvaležna. Tako je naravnana tudi dejavnost podjetja Ekstera, ki želi skozi tehnološki razvoj ter z obdelavo in predelavo odpadkov po varčni poti do obnovljivih virov energije. Najpomembnejše storitve bodo usmerjene v izboljšavo vseh tehnoloških procesov in storitev na področju ekologije. Na tem področju želimo razviti ali dodelati stroje in naprave, ki bi omogočili ali izboljšali same tehnološke procese pri obdelavah, predelavah, recikliranju ali transportih odpadkov. Vzporedno se bomo ukvarjali tudi z izvajanjem storitev na področju te dejavnosti.

Evidentiranje pošiljk

Kot podjetje vam zagotovimo, da se za vsako pošiljko odpadkov, ki se premeščajo na območju Republike Slovenije, izpolni evidenčni list v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20). Evidenčni list se izpolni z uporabo informacijskega sistema IS odpadki na ARSO. V primeru, da izvirni povzročitelj ali drug imetnik odpadkov ni registriran kot uporabnik informacijskega sistema, lahko evidenčni list v njegovem imenu izpolnimo in elektronsko podpišemo mi kot zbiralec odpadkov, če nas za to pooblastite. 

Vpisi v ARSO evidence

01

Posrednik odpadkov

Vpis v evidenco posrednikov odpadkov pri Agenciji Republike Slovenije za okolje pod številko 35470-402/2015 za posredovanje nenevarnih in nevarnih odpadkov.
02

Prevoznik odpadkov

Vpis v evidenco prevoznikov odpadkov pri Agenciji Republike Slovenije za okolje pod številko 35470-403/2015 za prevoz nenevarnih in nevarnih odpadkov.
03

Trgovec z odpadki

Vpis v evidenco trgovcev z odpadki pri Agenciji Republike Slovenije za okolje pod številko 35470-404/2015.
04

Zbiralec odpadkov

Potrdilo Agencije Republike Slovenije za okolje o vpisu v evidenco zbiralcev. Številka potrdila 35469-31/2015-6.

Želite izvedeti več? Oddajte povpraševanje!