Trajnost in varstvo okolja

Smo podjetje, ki se ukvarja s trgovino, proizvodnjo in storitvami na področju ravnanja z odpadki. Naše izkušnje segajo nazaj v leto 2009, tako da poznamo trend razvoja opreme in storitev na področju podjetij, pri katerih nastajajo odpadki in podjetji, ki se ukvarjajo z odpadki. Na podlagi tega vam lahko ponudimo najboljšo rešitev. Naša vizija je svojega poslovnega partnerja spoznati in se mu individualno posvetiti, saj lahko na podlagi osebnega odnosa in več informacij kar se da najdemo najboljšo rešitev za ravnaje z odpadki.

Prevzem odpadkov

Svetovanje na področju
ravnanja z odpadki

Uvajanje principov krožnega
gospodarstva

Odpadki

Odpadki so del našega življenja, naše podjetje pa vam pomaga, da odpadek ni nadloga. 

Podjetje je specializirano za vse vrste odpadkov in vam lahko svetuje ne glede na to ali ste povzročitelj, zbiralec ali predelovalec odpadkov. 

Na tem področju tudi razvijamo in dodelujemo stroje in naprave, ki omogočajo ali izboljšujejo tehnološke procese pri obdelavah, predelavah, recikliranju ali transportih odpadkov.

Pri ravnanju z odpadki skrbimo tudi, da je ravnanje skladno z zakonodajo.

Krožno gospodarstvo

Naše podjetje je specializirano za iskanje najboljših rešitev za zmanjšanje nastajanja odpadkov. To dosegamo s pomočjo krožnega gospodarstva. Povezujemo podjetja tako, da odpadki enega podjetja postanejo surovina drugega podjetja. Za preobrazbo nastalih odpadkov v surovine razvijamo nove tehnologije in iščemo najboljše rešitve, s katerimi materialu damo novo dodano vrednost s statusom surovine. 

Zaključujemo kroge z odpiranjem vrat:
- povezujemo podjetja v  krožno   gospodarstvo
- znižujemo stroške poslovanja z rešitvami     krožnega gospodarstva
- zmanjšujemo ogljični odtis
- iščemo  “zero waste” rešitve

Trajnostno delovanje

Naše podjetje vam svetuje pri doseganju ciljev, ki omogočajo, da vaše podjetje deluje okoljsko, družbeno in ekonomsko odgovorno. Pomagamo vam pri razvoju in implementaciji trajnostnih strategij in politik in pri uvedbi sistema spremljanja okoljskih in družbenih vplivov organizacije.

 

Trajnostno poročilo

Podjetje Ekstera d.o.o. je za leto 2023 pripravilo svojo prvo trajnostno poročilo. 

Vpisi v ARSO evidence

01

Posrednik odpadkov

Vpis v evidenco posrednikov odpadkov pri Agenciji Republike Slovenije za okolje pod številko 35470-402/2015 za posredovanje nenevarnih in nevarnih odpadkov.
02

Prevoznik odpadkov

Vpis v evidenco prevoznikov odpadkov pri Agenciji Republike Slovenije za okolje pod številko 35470-403/2015 za prevoz nenevarnih in nevarnih odpadkov.
03

Trgovec z odpadki

Vpis v evidenco trgovcev z odpadki pri Agenciji Republike Slovenije za okolje pod številko 35470-404/2015.
04

Zbiralec odpadkov

Potrdilo Agencije Republike Slovenije za okolje o vpisu v evidenco zbiralcev. Številka potrdila 35469-31/2015-6.

Želite izvedeti več? Oddajte povpraševanje!