Briketi Ni 60

Skladno z Agendo 2030, ki jo je septembra 2015 soglasno sprejel vrh OZN, so bile v tudi našem podjetju  naravnane raziskave in razvoj.

Z razvojem enovitega procesa smo dosegli, da so potencialni odpadki, skozi vzporeden proces redne proizvodnje, takoj postali tudi sekundarna surovina. Šli smo še korak dlje. Tako smo v zaprtem krogu:  načrtovanje – oblikovanje – proizvodnja – predelava – distribucija - ponovna uporaba - popravilo - zbiranje - recikliranje – načrtovanje …, izpustili nekaj faz in ta krog zmanjšali za kar nekaj korakov.

V podjetju smo skozi načrtovanje in oblikovanje ob proizvodnji uvedli vzporeden proizvodni proces - recikliranje. Tako imamo, ob končnem rednem produktu, na izhodu tudi sekundarno surovino, primerno za prodajo končnim uporabnikom.

Raziskave in razvoj so bile usmerjene v ponovno uporabo odbrusa Ni-zlitin, ki je nastajal med našo proizvodnjo in bi se, če ne bi bilo ustrezne nadaljnje obdelave, tretiral kot odpadek. Uspelo nam je, da smo iz odbrusa naredili brikete Ni-zlitin, uporabne (in iskane) v jeklarnah ali livarnah.              


Natisni   E-naslov