Projekt Krožna forma viva

Fotografija arhiv Ekstera d.o.o.

Projekt Krožna forma viva

Projekt forma vive je skupni socialni projekt pri katerem sodelujejo Koroška podjetja, Center za usposabljanje delo in varstvo (CUDV), Rotary klub, CUDV-a Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) in občina Vuzenica. Namen projekta je izdelava forma vive iz odslužene kokile z vključitvijo uporabnikov CUDV-ja v proces ustvarjanja in jih s tem približati družbi.

V sklopu projekta je bila organizirana tudi strokovna izobraževalna ekskurzija uporabnikov CUDV-ja na IHPS v Žalec. Na ekskurziji so zaposleni inštituta uporabnikom predstavili kako se sadijo rastline in skupaj posadili sadike hmelja. Uporabnikom so predstavili tudi delo inštituta ter osnove ohranjanja rastlinskih vrst in sort.

Fotografija arhiv Ekstera d.o.o.

Forma viva bo s svojim konceptom in izgledom predstavljala koncept trajnostnega gospodarstva s socialnim vključevanjem ranljivejših skupin. S ponovno uporabo izrabljenih industrijskih pripomočkov, ki bodo glavni gradnik forma vive, bo ta simbolizirala trajnostno krožno gospodarstvo, kar pa bo še dodatno poudarjeno z uporabo rastlinskih zasaditev, ki bo simbolizirala zelen prehod v krožno gospodarstvo. Simbiozo med lokalnimi podjetji bo simbolizirala izbira izključno avtohtonih rastlin prisotnih na Koroškem.

Izbrane rastline za doseganje simboliziranja so:
-bršljan, ki vso leto s svojo temno zeleno barvo simbolizira trajnostno zeleno gospodarstvo,
-hmelj, ki s svojimi storžki simbolizira donosnost,
-breze, ki s svojo hitro rastjo na slabih tleh simbolizirajo uspešna koroška podjetja

Povezovanje ranljivejših skupin ljudi v družbo in povezovanje gospodarstva, sta načeli kateri vsi udeleženci projekta zagovarjajo in tudi aktivno udejstvujejo.

Potek projekta:

Projekt je voden in financiran s strani podjetja Ekstera d.o.o., kjer je bil oblikovan in izdelan koncept in zasnovan končni izgled forma vive. Na podjetju Ekstera d.o.o. so za namen projekta darovali odsluženi kokili, ki bosta ključni del forma vive.

Forma vivo bodo izdelali Uporabniki CUDV-ja pod mentorstvom zaposlenih podjetja Ekstera d.o.o. in Nieros d.o.o. v njunih proizvodnih prostorih. Ti bodo najprej kokilo pripravili za nanos barve ter zaščitnih slojev, nato bodo označene dele tudi samostojno pobarvali in zaščitili. Pred postavitvijo projektne forma vive v okolje bodo uporabniki sodelovali še pri posaditvi rastlin. Posaditev rastlin bo potekala v sklopu strokovne ekskurzije CUDV-ja na IHPS. Pri delu bo zagotovljena vsa potrebna zaščitna delovna oprema.Fotografija arhiv Ekstera d.o.o.

Vsi sodelujoči bodo navedeni kot avtorji izdelane forma vive in navedeni na informativni ploščici, izdelava katere bo potekala na CUDV.

Izdelana forma viva se bo s pomočjo Rotary kluba na tihi dražbi simbolično prodala najvišjemu ponudniku. Predvidena licitacija v mesecu maju 2023. Vsa zbrana sredstva licitacije bodo dinirana CUDV.

Fotografija arhiv Ekstera d.o.o.


Natisni   E-naslov